BINCHY, M., The return journey and other stories

Maeve Binchyn uusin teos koostuu useista laajoista kertomuksista, jotka käsittelevät rakkautta, menetystä, paljastuksia ja sovintoa. Vaikka kertomukset ovatkin itsenäisiä, onnistuu Binchy hienovaraisesti osoittamaan, että kaikki temaattiset elementit ovat läsnä kokoelman tarinoissa, mutta niiden painoarvo vaihtelee tilanteesta toiseen.